Soproni SzC Handler Nándor Techniku

Handler Informatika – Nálunk jó lazulni, nálunk jó tanulni!
A Soproni SzC Handler Nándor Technikumának, a város és a térség legnagyobb szakképző intézményének, informatikus tanulóiként és tanáraiként nemcsak szakmánkért, de a közösségért is sokat teszünk. Weboldal, versenyek, szakmai kiállítás, öregdiák találkozó, önkéntes jócselekedetek, bemutatkozó és projektvideók, vagy épp digitális adventi kalendárium színesíti a mindennapjainkat.
Az összetartozást, az egymásért érzett felelősséget, a közös munkát és programokat mi fejezheti ki legjobban, mint egy közös szimbólum, közös jelkép. Ennek megvalósulása lehet az a jelvény, amelyet minden jelenlegi és leendő tanuló és tanár büszkén viselhetne.
Szavazzatok Ránk és legyünk továbbra is egy büszke, összetartó és jó csapat!

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4915666635140854

PMG DÖK

Iskolánk 1950-ben alakult Siófoki Állami Általános Gimnázium néven.
Ez év szeptemberében indult meg az oktatás 1 osztállyal, 46 tanulóval és 3 tanárral. Éveken keresztül mostoha körülmények között, több épületben folyt a tanítás. A gimnáziumi oktatás mellett 1953-tól 40 éven keresztül levező tagozat is működött.
1954 szeptemberében adták át az iskola új épületét a jelenlegi helyén, 8 tanteremmel, előadótermekkel, tornateremmel, konyhával és ebédlőhelyiséggel.
1956. szeptember 29-én vette fel a gimnázium Perczel Mór nevét.
A hatvanas évek végétől a gimnáziumi oktatást szakközépiskolai és szakiskolai képzés egészítette ki:
1969-1979 valamint 1989-1998 között egészségügyi szakközépiskolai osztály,
1976-1994 között gép- és gyorsíró szakiskolai osztály is az intézmény részét képezte.
Az 1981-1984 közötti időszakban megtörtént a gimnázium épületének részleges felújítása, melynek során az iskola új épületszárnnyal bővült.
Az 1990/1991-es tanévben indult el az 5 éves magyar-német két tanítási nyelvű képzés az előkészítő, nulladik évfolyammal. Ebben az oktatási formában a jó képességű, fejlett anyanyelvi kultúrával és nyelvérzékkel rendelkező diákok magas szintű nyelvi képzésben részesülnek.
1995-tól 2011-ig évfolyamonként 4 osztályban hatféle képzésből választhattak az iskolánkba jelentkező diákok. Az 5 éves két tanítási nyelvű osztály mellett három 4 éves osztály indult: emelt szintű angol-német, illetve matematika-humán tagozat, valamint általános tantervű osztály. Napjainkban a képzési struktúra a változó kor követelményeihez és a gazdasági lehetőségekhez igazodik.
1995-tól napjainkig gimnáziumunk német nyelvi vizsgaközpont, diákjaink DSD vizsgát (Német Nyelvi Diploma) tehetnek, térítésmentesen. 1996-től 2003-ig ÖSD (Osztrák Nyelvi Diploma) nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség volt az iskolában.
1996-tól 2003-ig a gimnázium helyet adott a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola kihelyezett tagozatának, ebben az időszakban az iskola számítógépparkja jelentősen bővült.
1997 nyarán az iskolaépület felújítása és bővítése során, a tetőtér beépítésével és az aula kialakításával új termeket és tágas tereket hoztak létre; ennek eredményeként az oktatás egy épületbe került, és az új létesítmények a tanítás színvonalának emelését tették lehetővé.
1999 és 2007 között az érdeklődő diákok számára a 13. évfolyamon informatikai képzés folyt, mely középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető képzettséget adott.
A gimnázium fenntartója 1999 nyarától a Somogy Megyei Önkormányzat, 2012. január 1-től a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ, 2013. április 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 2016. november 30-tól pedig a Siófoki Tankerületi Központ.
A mi iskolánk; a Siófoki Perczel Mór Gimnázium Diákönkormányzata a legérdemesebb a kitűzők megnyerésére és viselésére, mert egy nagyon jó közösség, sok színvonalas rendezvény szervezésében vesz részt egy-egy tanév során. Mindig nagy a lelkesedés, ha valami újba szeretnénk belekezdeni, ebben az iskola vezetősége maximálisan támogat minket. Nagyon hasznosnak tartanám, ha lenne valami kézzelfogható jelképe annak, hogy összetartozunk és valami, amit büszkén viselhetünk – ünnepélyesen átadhatunk a képviselőink megválasztásakor – a megemlékezéseken, az ünnepségeken, vagy akár a mindennapok során. PMG-s diáknak lenni büszkeséggel tölt el minket, de képviselni egy-egy osztályt még nagyobb megtiszteltetés!
Tanárainknak van kitűzője. Mi is szeretnénk egy DÖK-öset :)!

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4915652611808923

Jálics DÖK

A kadarkúti Jálics Ernő Iskola Diákönkormányzatát lelkes diákok alkotják. Kis csapatunk igyekszik színesíteni iskolánk mindennapjait. Folyamatos csapatépítéssel erősítjük kis közösségünket, hogy még inkább iskolánk diákjainak segítségére lehessünk. Ezért indítottuk el blogunkat, létrehoztunk egy fotóalbumot is. Ehhez a munkához szeretnénk most nyerni kitűzőket, hogy minél jobban motiváljuk egymást, erősítsük identitásunkat, és minél többen csatlakozzanak hozzánk.

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4915576781816506

Eger Civil Ünnepe

1996-ban került megrendezésre az egri civil szektor, az önkormányzat, intézmények és vállalkozók közreműködésével az első Eger Ünnepe közösségi rendezvény. Az esemény összekovácsolta a városért tenni akaró civil szervezeteket, ennek hatására indult el az Egri Civil Fórum és Kerekasztal.
A rendezvényz azóta is, minden évben lehetőséget biztosít a város civil szervezeteinek, hogy bemutathassák munkájukat, szolgáltatásaikat az egrieknek, és közelebb hozza a civil szektort a lakossághoz. Fontos szerepet játszik az Ünnep az önkéntesség bemutatására is, hiszen a szervezők és rendezők is szabadidejükben, fizetség nélkül végzik munkájukat. Az Eger Civil Ünnepe idén 25. alkalommal került megrendezésre, így elmondhatjuk, hogy rendezvényünk negyed évszázada nem csak civilekről és a lakosságról, hanem a gazdasági szférával és az önkormányzattal való együttműködésről is szól.
Az Eger Civil Ünnepe jelképezi az egriek összefogását, közösségért való tenniakarását. Ezen a rendezvényen különösen érvényesül az Egri Civil Fórum jelmondata: „Civilek érted, értünk”

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4915548591819325

Doktoranduszok Országos Szövetsége

A MITO, mely rövidítés a mindenki által ismert és szeretett Matematikai és Informatikai Tudományok Osztályának rövidítése a matematikai, informatikai területen kutató doktorandusz hallgatók szervezete. Csapatunk tagjai rendkívül összetartóak, amelyet a számtalan közös program (csapatépítő) csak még jobban megerősített. Célunk, hogy tudásunkat a hazai közösség szolgálatába állítsuk és minél magasabb színvonalú munkánkkal segítsük annak fejlődését. Rendszeresen megrendezzük téli iskolánkat (WSPS), melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4915529915154526

Balatonszabadi Általános Iskola

Aki a Siófoktól csupán öt kilométerre található Balatonszabadi falu felé kanyarodik, a megye egyik legnagyobb községében gyönyörködhet. Az itt élő emberek egyszerre hagyomány őrzők és újítók. A világ első köztéren felállított Kossuth szobra, és a hagyományainkat őrző, életminőségünket, kulturális életünket színesítő 11 aktív civilszervezetünkkel a térség legélhetőbb, legszínesebb települései közé tartozunk. Balatonszabadi Somogy megye legnépesebb községe közel 3000 fős lakosságával. Községünk önkormányzata őrizni és gazdagítani igyekszik településünk értékeit. Célunk, hogy Balatonszabadi nyugodt, egészséges és korszerű otthona legyen lakóinak, valamint vonzó célpontja a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak, segítő partnere legyen a megélhetésüket, vállalkozásukat Balatonszabadin működtetőknek.
Az itt működő általános iskola méltón jó hírű. Tanulóink között sok a nem szabadin élő diák, a szülők szívesen vállaljak az utaztatást, csak hogy gyermekeik ebben az intézményben tanulhassanak. Örökös ökoiskolaként igyekszünk környezetünket óvva-védve folyamatosan szebbé, jobbá, családias légkörűvé varázsolni. Elsőseinknek külön udvarrész is biztosított játszótérrel, hogy a tartalmi munkán kívül is könnyítsük az átmenetet az óvoda és az iskola között. Az eredményes oktató-nevelő munkához, sportoláshoz biztosítottak a feltételek. A délutáni napközis foglalkozások lehetővé teszik, hogy a tanulók házi feladataikat szakértő segítséggel végezzék, megtanulják, és szabadidejüket hasznosan töltsék.
Egy iskolai kitűző létével – ünnepélyes átadásával tovább erősíthetnénk az iskolához való kötődés és a közösségi összetartozás érzését!
Köszönjük ezt a pályázati lehetőséget!

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4915514351822749

 

"Zenével írt történelem" Egyesület

2018-ban példaértékű összefogásnak lehettünk tanúi Berhida településen. Helyi és környékbeli énekesek, népi – és modern tánccsoportok, iskolások és felnőttek, összesen több, mint nyolcvan fős gárda lépett fel egy közös produkcióban. A csoportból megmaradt egy kisebb lelkes mag, akik úgy gondolták, szívesen dolgoznak együtt a továbbiakban, így jött létre új produkciónk, a „Zenével írt történelem”. A körülbelül másfél órás előadásunk alcíme: „Rockzenei időutazás az ősmagyar kortól napjainkig”, s legfontosabb történelmi korszakainkról ad átfogó, tablószerű képet. Résztvevői nagyrészt a városban élő vagy ahhoz szorosan kötődő amatőr művészek, művészeti csoportok. Megtisztelő, hogy alkalmanként csapatunkhoz vendégművészként csatlakozik Kalapács József rockénekes. Veszprém megye több településén és Székelyföldön is bemutatkoztunk már.
2019. év végén úgy döntöttünk, hogy az előadás címével azonos nevű egyesületet alapítunk. S bár ez az év nagyon megnehezítette a közös munkát, bízunk és hiszünk abban, hogy a későbbiekben az eddigieknél is több helyen mutathatjuk meg, milyen nagyszerű dolog a zene, a dal, a tánc szeretete.

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4907321229308728

Szellem-Erőd

Ez itt a valóra vált álmok ideje! Van egy jó ötlete? Keressen minket! Segítünk megvalósítani! Forrást teremtünk! Kis családias vállalkozásunk a „Szellem-Erőd” Bt, mely pályázatok írásával, mindennemű adminisztrációs munkák végzésével, adatrögzítéssel, projektek menedzselésével, könyveléssel, bérszámfejtéssel, tanácsadással, rendezvények szervezésével, ingatlanközvetítéssel foglalkozik. Hiszünk benne, hogy szellemi tőkénk erejével sokaknak segíthetünk – akár ÖNNEK is! Nálunk a hangsúly a hozzánk fordulók kívánságán van! Figyelemmel kísérjük a lehetőségeket! Személyes konzultációkra adunk alkalmat!
Közösen tervezünk partnereinkkel!
Megfizethető, versenyképes árakon kínáljuk kiváló minőségű szolgáltatásainkat…

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4907300079310843

Ózdi Nyugdíjas Klub

Az Ózdi Nyugdíjas Klub eseményekben gazdag éveket tudhat maga mögött. Jelentősek a nemcsak a helyi és kistérségi, hanem az ország nyugdíjasait is megmozgató rendezvényei.
Ezek közül kiemelkedik a 2021-ben XII. alkalommal megrendezésre kerülő Ipari Örökségvédelmi Konfencia, ahol a kohászati szakemberek emlékeznek az egykori vasgyárra. Színvonalas –többször tudományos szintű –előadásokon mutatjuk be a kohászat múltját, jelenét és jövőjét. Az éves rendezvényeinken 100-120 fő vesz részt.
Hagyományos a hazai és már nemzetközi kitekintésű XIV. Országos Nyugdíjas Sportnapok megrendezése is, amelyen évente mintegy 200 fő 60 éven felüli szép korú társunk méri össze nyolc sportágban a sportteljesítményét.
Az Egyesületünk által működtetett Szarkaláb Néptánc Együttes az ország minden részén fellép és változatos műsoraikkal lopja be magát a közönség szívébe.
A minden évben megrendezésre kerülő Ózd és kistérsége Nyugdíjas Amatőr Művészeti Gálánk is 100-120 főt mozgat meg.
A rendezvényeinken részt vevők részére adnánk át az ABCKitűző Kft. által készített ÓNYK logóját, ami viselőjét sokáig emlékeztetné az Ózdon eltöltött remélhetőleg kellemes időre.
A logó jól szolgálná a város egyik legaktívabb szervezetének Ózdon kívüli kommunikációját is.

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4907281852645999

Argos Egyesület

Egyesületünk 2016-ban alakult. Tagjaink már évek óta az állatvédelemben tevékenykednek. Főként állatvédelmi előadásokat tartunk diákoknak. Saját kidolgozott anyagainkkal tartjuk óráinkat és a kutyáink kísérnek el az iskolában. Jelen helyzetben Online órákra áltunk át. Ez mellett mentéseink is szoktak lenni, illetve kutyaiskolát működtetünk, ahol a gazdi keresőinket is képezzük.

ITT TUDOD LÁJKODDAL SEGÍTENI A SZERVEZETET:
https://www.facebook.com/ABCkituzo/photos/a.4780702178637301/4907265225980995